Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
ENERGIDEKLARATION
OVK-BESIKTNING
RADONUTREDNING
TERMOGRAFERING
TÄTHETSPROVNING
KONTAKTA OSS
 
Energideklaration

PB teknik kan utföra energideklarationer för alla av fastigheter som omfattas av lagkravet. Det gäller flerbostadshus, lokaler och byggnader tänkta att besökas av allmänhet större än 250 m² samt villor vid försäljning och uthyrning.

Syftet med energideklaration är att kartlägga energianvändningen i Sveriges fastighetsbestånd och med hjälp av certifierade besiktningsmän föreslå kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att minska energianvändningen och reducera utsläppen av växthusgaser.
Fastighetsägaren bestämmer själv om de rekommenderade åtgärderna ska utföras.

Fastigheter med högre energianvändning än vad som föreskrivs i Boverkets byggregler, BBR, ska besiktas. Den omfattar en okulär kontroll av bland annat värmecentral, elcentral, enstaka lägenhet, tvättstuga, vind, ventilation, garage, belysning, fönster och isolering.
Efter besiktning tar vi fram kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen samt underlag för hur fastigheten bör skötas för att optimera driften.

Vi rapporterar dessutom in uppgifter om fastighetens energianvändning till Boverkets databas Gripen. Energideklarationen är giltig i tio år efter att den upprättats.


Så går det till
Till höger finns ett formulär ni kan fylla i och få en kostnadsfri offertförfrågan för energideklaration. Vi bekräftar förfrågan inom två arbetsdagar.
Vid beställning behöver vi diverse information om fastigheten och dess energianvändning de senaste åren. När vi erhållit all nödvändig information tar vi kontakt med er för att boka in en tid för besiktning av fastigheten.

Energidekleration offertförfrågan
Fyll i formulären här nedan för att göra en offertföfrågan.
Vi hanterar alla förfrågningar inom 48-tim.
Fastighetsägare:*
Kontaktperson:*
Telefon:*
E-post:
Fastighets adress:*
Fastighetsbeteckning:*
Meddelande*

Ange kontrollkoden(röda siffrorna) här nedan.
Kontrollkod måste anges för att kunna skicka.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024