Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
ENERGIDEKLARATION
OVK-BESIKTNING
RADONUTREDNING
TERMOGRAFERING
TÄTHETSPROVNING
KONTAKTA OSS
 
OVK Besiktning

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll
PB teknik hjälper dig att få bättre inomhusmiljö med obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Vi besiktigar ventilationssystemets tekniska delar och föreslår även åtgärder för att minska energianvändningen för ventilationen – utan att det medför sämre inomhusklimat. Om det finns brister i ventilationsanläggningen kan vi också föreslå åtgärder för att komma tillrätta med dessa.

PB tekniks besiktningsingenjörer är certifierade att utföra OVK för alla typer av ventilationssystem. Vid varje besiktning för funktionskontrollanten protokoll som sedan lämnas till byggnadens ägare och en kopia skickas till kommunens byggnadsnämnd. Kontrollanten utfärdar ett intyg med datum för kontrollen som byggnadens ägare ska sätta upp väl synligt i byggnaden, exempelvis i entrén.

Byggnadens ägare är ansvarig för att OVK-besiktningen utförs, oavsett vem som använder byggnaden. Ansvaret innebär att en certifierad funktionskontrollant anlitas för att utföra OVK-besiktningen. Vid besiktning kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet tog i bruk. Om en omfattad ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret. Andra regler gäller också om byggnadens användning ändrats väsentligt.

Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL), förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Ventilationskontrollen genomförs i intervaller av tre alternativt sex år, beroende på verksamhet och typ av ventilationssystem.


Begreppsförklaring för typ av ventilationssystem:

S-ventilation: Självdragsventilation
F-ventilation: Mekanisk frånluftsventilation
FT-ventilation: Mekanisk från- och tilluftsventilation
FX-ventilation: F-ventilation med återvinning
FTX-ventilation: Mekanisk T- och F-ventilation med återvinning

OVK – så går det till
Till höger finns ett formulär ni kan fylla i och få en kostnadsfri offertförfrågan för OVK. Vi bekräftar förfrågan inom två arbetsdagar.
Kontakta oss gärna om du är osäker på OVK.
OVK Besiktning offerförfrågan
Fyll i formulären här nedan för att göra en offertföfrågan.
Vi hanterar alla förfrågningar inom 48-tim.
Fastighetsägare:*
Kontaktperson:*
Telefon:*
E-post:
Fastighets adress:*
Fastighetsbeteckning:*
Antal lägenheter:
Typ:
S-ventilation: Självdragsventilation
F-ventilation: Mekanisk frånluftsventilation
FT-ventilation: Mekanisk från- och tilluftsventilation
FX-ventilation: F-ventilation med återvinning
FTX-ventilation: Mekanisk T- och F-ventilation med återvinning
Blandat
Meddelande*

Ange kontrollkoden(röda siffrorna) här nedan.
Kontrollkod måste anges för att kunna skicka.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024